Czym jest mediacja? Pojęcie to jest szeroko rozpowszechnione i obecne w relacjach społecznych. Każdy z pewnością zetknął się z nim w życiu – tym codziennym też. Czyż nie zdarzało Ci się próbować pogodzić zwaśnionych członków rodziny albo znajomych? Na pewno. Jakie wtedy stosowałeś metody? Z pewnością starałeś się być poza sporem, zachować najbardziej neutralną i obiektywną pozycję. I pewnie dzięki twemu zaangażowaniu i bezstronności, konflikt został zażegnany.

Czym więc jest mediacja? Otóż …. według definicji języka polskiego mediacja „to pośredniczenie w sporze, mające na celu pogodzenie zwaśnionych stron, przy jednoczesnym zawarciu kompromisu kończącego spór”. Z łaciny:  mediatio od mediare znaczy – „być w środku, pośredniczyć” od medius – „środkowy; bezstronny”. Oznacza to, że skonfliktowane strony próbują rozwiązać dzielący ich problem przy udziale osoby trzeciej – bezstronnej, nie zaangażowanej w spór. Mediator jest ponad konfliktem tych osób.

Obecność Naszych Mediatorów ma dać wsparcie obu stronom i pomóc obiektywnie spojrzeć na problem. Często bowiem okazuje się, że to wcale nie dany, konkretny problem podzielił strony, a ich negatywne emocje i upór.

Pamiętaj, zawsze lepiej jest rozwiązać spór polubownie, ugodowo, nie z każdą sprawą trzeba udać się do Sądu. Czasem wystarczy dobra wola i odrobina zaangażowania aby dzięki wskazówkom mediatora szybko zakończyć spór. Mediacja jest optymalnym rozstrzygnięciem sprawy – bo tak naprawdę każda ze stron konfliktu wygrywa, tu nie ma przegranych, wszyscy są zwycięzcami…W tym leży sedno sprawy i jej sukces. A my jesteśmy właśnie po to aby również i Tobie pomóc być zwycięzcą.